Pożyczki pod zastaw- nie dostałem kredytu w banku, zobacz u naspożyczki pod zastaw nieruchomości stały się w ostatnim czasie produktem wysoce poszukiwanym na polskim sektorze usług finansowych. Takie wydarzenie możemy łączyć z kilkanaście przyczynami. Pierwsza z tych propozycji to okoliczność, że prywatni inwestorzy, którzy wykładają własne środki finansowe nie potwierdzają rejestrów zadłużonych takich jakim sposobem popularny BIK, czyli Kancelaria Informacji Kredytowej, BIG - Biuro Informacji Gospodarczej lub KRD- Krajowy Rejestr Dłużników.

W tym przypadku znacznie większe znaczenie niż zdolność kredytowa osoby starającej się o pożyczkę jest prezentowane zabezpieczenie tj nieruchomość. To generalnie od jej wartości zależy ostateczna decyzja na temat udzielenie bądź też nieprzyznaniu pieniędzy. Umowa pożyczki poniżej zastaw odbywa się przy kancelarii notarialnej i przyjmuje postać aktu notarialnego. Poprzez spisaną umowę następuje zabezpieczenie poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księgach wieczystych nieruchomości (jest to dział inny, czyli własność- pożyczka dzięki tzw. przewłaszczenie - znaczy to, że na czas spłacenia pożyczki własność nieruchomości „przechodzi” na pożyczkodawcę natomiast w momencie spłaty całej sumy udzielonej pożyczki wraz z odsetkami pożyczkobiorca posiada tak zwanym. roszczenie zwrotne - określa to, że pożyczkodawca posiada prawny obowiązek ponownego przepisania własności nieruchomości na pożyczkobiorcę.

Oprócz tego wpis może być dokonany na dziale czwartym, czyli na hipotece- w tej sytuacji sytuacja nie różni się wiele od mechanizmu, który ma miejsce wtedy, kiedy w „zwykłym” banku zaciągamy kredyt hipoteczny. W naszym układzie w dalszym ciągu pozostajemy formalnymi właścicielami nieruchomości a inwestor może prowadzić postępowanie egzekucyjne z naszej nieruchomości wówczas w momencie, kiedy nasza firma nie wywiązujemy się spośród umowy pożyczki pod wadium, wezwie nas do zapłaty i przeprowadzi całą kwestię od strony formalnej za pośrednictwem sąd. Z tego rodzaju narzędzi finansowych korzystają przede wszystkim ludzie, które z różnych aspektów posiadają negatywną historię kredytową w biurach informacji gospodarczej np. Biuro Informacji Kredytowania, Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor itd.

Ewentualnie jednostki, którym zależy na czasie (warto w tym miejscu zawartosc napomknąć, że otrzymanie kredytu hipotecznego w banku to czasem kilka miesięcy starań, które okupione są naszym czasem, masa zabiegów formalnych, ogromną dawką stresu i brakiem pewności, w odniesieniu do ostatecznej decyzji banku w ramach zgody na otrzymanie wnioskowanej kwoty. Przy ostatnich latach możemy odszukać coraz więcej ofert pożyczki pod zastaw. Od różnego rodzaju portali internetowych, ogłoszenia gazetowe czy reklamy w przydrożnych słupach i drewnach. Jednak, jeżeli decydujemy się już na tego typu wsparcie finansowe to winniśmy być niezwykle ostrożni. Przy ostatnim czasie telewizja nasz kraj nadała wiele programów, które ostrzegają przed oszustami, którzy pod pretekstem udzielania pożyczki „przejmują” nieruchomości zadłużonych ludzi przez niewielki ułamek katalogów wartości.

Dlatego również my powinniśmy mieć się w baczności. Przed podpisaniem jakiejkolwiek bądź umowy dobrym pomysłem wydaje się uzyskanie jej draftu, czyli takiego ogólnego wzorcu. To niezwykle ważne, ponieważ porozumienie już podpisana już obowiązuje ze wszystkimi postanowieniami, na które się zgodziliśmy, nie posiadamy już dużego pola manewru. Przez zatwierdzeniem ostatecznego porozumienia weryfikacja danych identyfikacyjnych naszego własnego inwestora (osoby fizycznej lub firmy udzielającej pożyczki pod spodem zastaw), sprawdzenie czy przypadkiem nie ma negatywnych refleksji na jej temat itd. Za sprawą tego uchronimy się w przeszłości od przykrych upominkow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *